ALLIERINGSLÖFTET

Vi kommer presentera personer som på olika sätt allierat sig och som avger ett löfte om att fortsätta stå upp för andras rättigheter, personer som är ambassadörer för Allieringslöftet.
Alliera dig du också!

Här hittar du tips om hur:
https://allierad.makeequal.se/sa-kan-jag-vara-en-allierad/ 

Publicerat 2020-05-18