ORDLISTA

ALLIERAD

ALLIERING

CIVILKURAGE

MAKT

MIKROAGGRESSION

MINORITETSSTRESS

PRIVILEGIER

RÄTTIGHETSBÄRARE

TOLKNINGSFÖRETRÄDE