Podd Allierad

Icon/symbol för vår Podd Allierad. Mörkt lila teckning, där ett hjärta samtidigt är ett huvud som har hörlurar på sig.

Ordet ”podcasting” är en sammanslagning av pod (ordagrant ”frökapsel”, men syftande på mediaspelaren Ipod) och engelskans ”broadcast” (motsvaras av svenska termen rundradiosändning, ett ord som kan avse såväl en aktivitet – ett verb – som budskapet i det utsända – ett substantiv.)

Håll utkik efter Podd Allierad som kommer snart!

Vi kommer transkribera vår podd, så den förutom att lyssna till också går att ta del av i textformat.